അമ്മ മലയാളം സാഹിത്യ മാസിക... മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മ...
.
_____________________________________________
മതമേതായാലും മനുഷ്യന്‍ നന്നായാല്‍ മതി
ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
_____________________________________________

Wednesday, May 5, 2010

ഗ്ലോബല്‍ വാമിംഗ് !!!

പടമെടുത്തത് : അശ്വതി233

3 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

RajeshPuliyanethu said...

valare nalla padam, niranju nilkkunnathu nalathe avastayo ennu chindippikkunna bhayavum........

RAHUL*****രാഹുല്‍ said...

good pic.

sm sadique said...

നമുക്കൊരു മരം നടാം……
ഒട്ടും താമസിക്കാതെ.

.

അമ്മ മലയാളം സാഹിത്യ മാസിക

.

Back to TOP